Vælg en side
VOXl Blocks

Leg og lær

VOXL er godkendt som legetøj helt ned til 5 år. Legetøjet stimulerer børn på forskellige niveauer, idet der både kan bygges meget simple og meget komplekse mønstre og figurer med klodserne. 

LÆREMIDDEL I UNDERVISNING OG DAGTILBUD

Leg og lær med VOXL

Leg med byggeklodser som VOXL BRICKS kan fremme børns udvikling af fantasi og kreativitet, idet barnets evne til at forestille sig aktiveres.
VOXL BRICKS er et konstruktionslegetøj, hvor børnene kan blive udfordret ved at tænke, konstruere og nedbryde. Barrierer og begrænsninger kan opstå undervejs, hvilket tilskynder barnet til, at tilpasse sin strategi eller begynde forfra. Barnet afprøver alternativer og finder nye løsninger. Barrierer der overvindes, kan give øget selvværd og virkelyst samt understøtte barnets personlige udvikling. VOXL BRICKS bidrager til et sundt pædagogisk læringsmiljø, idet byggeklodserne giver mulighed for fordybelse, koncentration, udviklende lege, eksperimenter samt er medvirkende til at børn kan udvikle sine sociale og kognitive kompetencer. Derudover udvikles de finmotoriske egenskaber og sanserne aktiveres ved legen med byggeklodserne.

Læremiddel i undervisning og dagtilbud

I undervisningen i folkeskolen vil VOXL BRICKS kunne anvendes som læremiddel, idet brugen af disse understøtter mange af læringsmålene i Fælles Mål (nationale undervisningsmål). Byggeklodserne kan i matematik  anvendes til f.eks. at lære at tælle, multiplicere og lave opgaver indenfor koordinatsystemer, geometri og modellering. Byggeklodserne kan også anvendes til at lave mønstre og figurer i både 2D på samme måde som ved perler, men også i 3D på samme måde, som kendes fra flere populære digitale spil som fx Minecraft.
VOXL BRICKS kan anvendes til fysisk at forme tal og bogstaver, så børn får mulighed for en visuel og taktil indlæring af bogstaver og tal.

SLIP FANTASIEN FRI OG BYG LØS

THINK – BUILD – PLAY

Matematisk forståelse

Når børnene forbereder og bygger med VOXL BRICKS udvikler de ubevidst den matematiske forståelse. Det er både i kraft af at tælle, multiplicere, tænke logisk samt ved at tænke geometrisk. Både i den spontane leg og i den voksenstyrede leg anvender barnet metoder som ræsonnement og logisk tankegang for at kunne håndtere udfordringerne, som legen med VOXL BRICKS tilbyder. Udfordringerne kan tilpasses børnenes alder så de mindre børn, som kan have glæde af at bruge VOXL BRICKS til fx at lære at tælle, lave mønstre, små figurer og elementer. Men VOXL BRICKS kan også anvendes til større børn, der arbejder med geometri, rumforståelse, modellering, spejling, brøker, koordinatsystemer mv.

Sociale relationer

Når børn samarbejder og leger med VOXL BRICKS lærer de at kommunikere, indgå kompromisser og løse konflikter. Legen udvikler sig undervejs og børnene må ofte afstemme med hinanden og komme med konstruktive legeudspil, der bringer barnet ind i legen og fastholdes heri. Legen lærer barnet at samarbejde og indgå i sociale relationer. Børnene lærer at arbejde sammen omkring VOXL BRICKS både, hvis legen er selvhjulpen eller rammesat.
Et af kendetegnene ved VOXL BRICKS er, at børnene også kan fordele opgaverne mellem sig i forhold til at bygge f.eks. et hus. Det ene barn kan bygge gulv og vægge mens det andet barn bygger loft og tag. De kan derefter samle de enkelte elementer, ved at skubbe gulv, vægge, loft og tag sammen.

Motorisk udvikling

Leg med VOXL BRICKS er med til at styrke børns finmotorik, idet de træner muskler og led i hænderne, samtidig med at øje-hånd koordination forbedres. De anvender sanserne til at opbygge og nedbryde figurer med klodserne. Børnene tænker og fantaserer, mens de opfinder små figurer og gør dermed deres fantasi til virkelighed.

Voxl