VOXL

KREATIV LEK  

VOXL BLOCKS är ett nytt leksaksprodukt som är populärt hos barn i alla åldrar! Det är kubformade byggklossar som kan sättas i hop på alla sidor. Det ger oändliga möjligheter för att göra båda enkla och komplexa konstruktioner i höjden, djupet och i bredden.

VOXL BLOCKS er store kubeformede byggeklodser, der kan bygges sammen på alle sider. Det giver uendelige muligheder for at lave både simple og komplekse konstruktioner i højden, dybden og bredden.

Med VOXL BLOCKS kan man bygga efter bygginstruktioner eller efter fri fantasi. Du kan också göra dina egna bygginstruktioner.

BYGG MED VOXL

VOXL BLOCKS är en konstruktionsleksak där barnet blir utmanat till att förställa sig, planera, bygga, leka och senare nedbryta leken. 

Förhinder och begränsningar kan uppstå på vägen i de olika processerna som uppmuntrar barnet till att anpassa sin strategi eller börja om igen. Barnet prövar på olika möjligheter för att kunna bygga det som de vill och hittar då nya lösningar. Förhinder som övervinns stödjer barns individuella utveckling. 

VOXL BLOCKS bidrar till en kreativ och pedagogisk inlärningsmiljö, då klossarna ger möjlighet till koncentration och fördjupning men också till utvecklande lekar som hjälper barnet med att utveckla sina sociala och kognitiva färdigheter.

 

ANVÄND DIN FANTASI OCH BYGGMÖJLIGHETERNA ÄR OÄNDLIGA 

THINK – BUILD – PLAY

 

Matematisk förståelse

När barnet förbereder och bygger med VOXL BLOCKS så utvecklar de omedvetet en matematisk förståelse. Det är i kraft av att räkna, multiplicera, tänka logiskt såväl som att tänka geometrisk. Både i den spontana leken och i den vuxenstyrda leken använder barnet metoder som resonemang och logiskt tänkande. Detta för att hantera de utmaningar som kan uppstå vid lek med VOXL BLOCKS. Utmaningarna kan anpassas från helt små barn som kan dra nytta av att använda VOXL BLOCKS, som t.ex. att lära sig att addera, skapa små mönster, figurer och element. Men VOXL BLOCKS kan också användas till äldre barn som arbetar med geometri, spatial förståelse, modellering, spegling, koordinatsystem m.m.

Lek och lär
VOXL BLOCKS är en konstruktionsleksak där barnet kan utmana sig med att tänka, bygga och ta isär. Förhinder och begränsningar kan uppstå under vägen, vilket uppmuntrar barnet till att anpassa sin strategi eller börja om igen. Barnet testar olika alternativ och hittar nya lösningar. Förhinder som övervinns kan ge ökad självkänsla och vilja samt stödja barnets personliga utveckling. VOXL BLOCKS bidrar till en sund utbildningsmiljö, då byggklossarna ger möjlighet till fördjupning, koncentration, utvecklande lekar, experiment samt medverkar till att barnet kan utveckla sina sociala och kognitiva kompetenser. Dessutom utvecklas de finmotoriska egenskaperna och sinnena aktiveras av lek med byggklossarna.
Motorisk utveckling
Lek med VOXL BLOCKS styrker barns finmotorik genom att de tränar muskler och leder i händerna samtidigt med att öga-hand koordinationen förbättras. De använder sina sinnen till att bygga upp och ta isär figurer med klossarna. Barnen tänker och fantiserar medan de uppfinner små figurer vilket gör att deras fantasi blir till verklighet.
Kreativ lek
Att leka är viktigt för barnets utveckling av kreativitet och förmågan till att experimentera med sina sociala och kognitiva kompentenser. Via lek aktiveras också barns förmåga till att föreställa sig saker. Att leka med VOXL BLOCKS gör att det är bra både när det är tal om spontana eller självhjälpande lekar, men också när det är mer inramade och organiserade lekar, där fokus ligger på att driva lärandet i en viss riktning.
Legen med VOXL BLOCKS fungerer godt både når der er tale om spontan eller selvhjulpen leg, samt når det er en mere rammesat og tilrettelagt leg, hvor der er fokus på at drive læringen i en særlig retning.

KONTAKTA OSS

 

+45 22 91 31 99
Robert Jacobsens vej 12, 2300 København
oss
CVR: 39774569

sv_SE
da_DK sv_SE