VOXL

Lek och lär 

Lek med byggklossar som VOXL BLOCKS främjar barns utveckling av fantasi och kreativitet som gör att barnets förställningsförmåga aktiveras. VOXL är godkänt som leksak helt ner til 0 år. Byggklossen stimulerar barn på olika nivåer, då man kan bygga både väldigt enkla och väldigt komplexa mönster och figurer. Klossarna är 4 cm på alla sidor och ger därför en möjlighet för att bygga stort.

LÄROMEDEL TILL UNDERVISNING BÅDE I GRUNDSKOLAN OCH I FÖRSKOLAN

Lek och lär med VOXL

VOXL BLOCKS är en konstruktionsleksak där barnet kan utmana sig med att tänka, bygga och ta isär. Förhinder och begränsningar kan uppstå under vägen, vilket uppmuntrar barnet till att anpassa sin strategi eller börja om igen. Barnet testar olika alternativ och hittar nya lösningar. Förhinder som övervinns kan ge ökad självkänsla och vilja samt stödja barnets personliga utveckling. VOXL BLOCKS bidrar till en sund utbildningsmiljö, då byggklossarna ger möjlighet till fördjupning, koncentration, utvecklande lekar, experiment samt medverkar till att barnet kan utveckla sina sociala och kognitiva kompetenser. Dessutom utvecklas de finmotoriska egenskaperna och sinnena aktiveras av lek med byggklossarna.

Läromedel till undervisning både i grundskolan och i förskolan

I undervisningen kan VOXL BLOCKS användas som läromedel. Byggklossarna kan i matematik (intern länk) användas t.ex. för att lära sig att räkna med plus och minus, multiplicera och göra uppgifter inom koordinatsystem, geometri och modellering. Byggklossarna kan också användas till att göra mönster och figurer i både 2D på samma sätt som med pärlor, men också i 3D på samma sätt som många känner igen från digitala spel som t.ex. Minecraft. VOXL BLOCKS kan användas till att fysiskt forma siffror och bokstäver så att barnet får möjlighet för en visuell och taktil inlärning.
VOXL BLOCKS kan användas för att fysiskt forma siffror och bokstäver, så att barnen får en visuell och taktil inlärning av bokstäver och tal.

ANVÄND DIN FANTASI OCH BYGGMÖJLIGHETERNA ÄR OÄNDLIGA

VOXL

THINK – BUILD – PLAY 

 

Matematisk förståelse

När barnet förbereder och bygger med VOXL BLOCKS så utvecklar de omedvetet en matematisk förståelse. Det är i kraft av att räkna, multiplicera, tänka logiskt såväl som att tänka geometrisk. Både i den spontana leken och i den vuxenstyrda leken använder barnet metoder som resonemang och logiskt tänkande. Detta för att hantera de utmaningar som kan uppstå vid lek med VOXL BLOCKS. Utmaningarna kan anpassas från helt små barn som kan dra nytta av att använda VOXL BLOCKS, som t.ex. att lära sig att addera, skapa små mönster, figurer och element. Men VOXL BLOCKS kan också användas till äldre barn som arbetar med geometri, spatial förståelse, modellering, spegling, koordinatsystem m.m.

Samarbete och sociala relationer

När barn samarbetar och leker med VOXL BLOCKS så lär de sig att kommunicera, ingå kompromisser och lösa konflikter. Leken utvecklas under tiden och barnen måste då koordinera med varandra för att ta fram konstruktiva lekar som får barnen till att bevara leken. Leken lär barnen att samarbeta och ingå i sociala relationer. Barnen lär sig att samarbeta omkring VOXL BLOCKS, oavsett om barnen själva har satt igång leken eller om den är igångsatt av vuxna inom styrda ramar. Ett av kännetecknen för VOXL BLOCKS är att barnen kan fördela uppgifterna mellan sig genom att t.ex. bygga ett hus. Ett av barnen kan bygga golv och väggar medan det andra kan bygga ytterligare en våning och ett tak till huset. De kan sedan montera de enskilda elementen genom att montera golv, väggar och tak tillsammans.

Motorisk utveckling
Lek med VOXL BLOCKS styrker barns finmotorik genom att de tränar muskler och leder i händerna samtidigt med att öga-hand koordinationen förbättras. De använder sina sinnen till att bygga upp och ta isär figurer med klossarna. Barnen tänker och fantiserar medan de uppfinner små figurer vilket gör att deras fantasi blir till verklighet.
Kreativ lek

Att leka är viktigt för barnets utveckling av kreativitet och förmågan till att experimentera med sina sociala och kognitiva kompentenser. Via lek aktiveras också barns förmåga till att föreställa sig saker. Att leka med VOXL BLOCKS gör att det är bra både när det är tal om spontana eller självhjälpande lekar, men också när det är mer inramade och organiserade lekar, där fokus ligger på att driva lärandet i en viss riktning.
Legen med VOXL BLOCKS fungerer godt både når der er tale om spontan eller selvhjulpen leg, samt når det er en mere rammesat og tilrettelagt leg, hvor der er fokus på at drive læringen i en særlig retning.

KONTAKTA OSS

 

 

 

+45 22 91 31 99
Robert Jacobsens Vej 12, 2300 København, Danmark
oss

sv_SE
da_DK sv_SE