VOXL

MATEMATISK FÖRSTÅELSE  

När barnet förbereder och bygger med VOXL BLOCKS så utvecklar de omedvetet en matematisk förståelse. Det är i kraft av att räkna, multiplicera, tänka logiskt såväl som att tänka geometrisk. Både i den spontana leken och i den vuxenstyrda leken använder barnet metoder som resonemang och logiskt tänkande. Detta för att hantera de utmaningar som kan uppstå vid lek med VOXL BLOCKS. Utmaningarna kan anpassas från helt små barn som kan dra nytta av att använda VOXL BLOCKS, som t.ex. att lära sig att addera, skapa små mönster, figurer och element. Men VOXL BLOCKS kan också användas till äldre barn som arbetar med geometri, spatial förståelse, modellering, spegling, koordinatsystem m.m.

Matematiske øvelser med VOXL

Øvelse 1: Byg en figur med VOXL BLOCKS

1) Byg en figur med x antal klodser. 2) Byt den med din sidemakker 3) Byg spejlvendte figurer af hinanden

Øvelse 2: Tegn og byg en symmetrisk figur:
1) Tegn en symmetrisk figur ved hjælp af en tom byggevejledning  2) Byt den med din sidemakker 3) Byg sidemakkerens symmetriske figur med VOXL BLOCKS

Øvelse 3: Byg en halv symmetrisk figur:
1) Byg en halv symmetrisk figur 2) Byt den med din sidemakker 3) Byg den anden halvdel af den symmetriske figur

Øvelse 4: Byg en valgfri figur efter byggevejledning 

Øvelse 5: Tegn din egen byggevejledning 

LÄR ATT RÄKNA MED VOXL  

 

De yngre barnen kommer att ha stor nytta av att använda VOXL BLOCKS som läromedel i undervisningen eller i förskolan, då det är ett mycket roligt sätt att kombinera lek med lärande.

Barnen lär sig att räkna på ett roligt och intuitivt sätt, eftersom man använder sig av att räkna hur många klossar i varje färg samt hur många klossar som ska användas för att bygga uppåt, neråt och åt sidan. De kan använda dem för att bygga former och element som kan sättas ihop på kors och tvärs och i olika färger.

De kan också användas till att lära sig gångertabellen och räkna med bråktal. Man kan även använda klossarna till att forma bokstäver, ord och tal som bidrar till att barn får en visuell och taktil förståelse för bokstäver och tal.

Rumforståelse, geometri og modellering

VOXL BLOCKS bidrager til, at børnene får en bedre rumforståelse, da klodserne kan bygges med både i højde, bredde og dybde. De kan gøre brug af byggevejledninger, der er bygget op som koordinatsystemer i flere lag, hvilket giver en 3 Dimensionel byggevejledning. Børnene kan også lave egne bygginstruktioner ved hjælp af koordinatsystemer.

VOXL BLOCKS kan anvendes ift. indlæring af faglige matematiske kompetenceområder:

  • Geometri og måling f.eks. til ”geometriske tegninger” og ”placeringer og flytninger”
  • Matematiske kompetencer f.eks. “problembehandling”, “modellering”, “ræsonnement og tankegang”, “repræsentation og talbehandling” og “hjælpemidler”.

 

Fælles mål matematik –
VOXL BLOCKS som læringsmiddel

Leg med VOXL BLOCKS giver mulighed for at med en enkelt type klods, at skabe forskellige elementer, der tilsammen skaber en større konstruktion, figur eller bygning. Denne proces kræver at barnet forestiller sig en konstruktion, som så efterfølgende skal operationaliseres og udføres. Der vil undervejs   kunne opstå udfordringer eller barrierer, der kræver at barnet må tilpasse sin strategi eller begynde forfra. Disse processer udvikler barnets matematiske kompetencer idet det er problembehandling, der bliver løst ved hjælp af barnets ræsonnement og logik. En lang række af de matematisk værktøjer barnet direkte eller indirekte anvender ved at skabe en konstruktion med VOXL BLOCKS, er nationale kompetence- og vidensmål i faget matematik (Fælles Mål). Det er f.eks. brug af matematiske begreber som geometri, måling og modellering, som barnet gør brug af ved leg med VOXL BLOCKS.

  ANVÄND DIN FANTASI OCH BYGGMÖJLIGHETERNA ÄR OÄNDLIGA 

THINK – BUILD – PLAY

 

Matematisk förståelse

När barnet förbereder och bygger med VOXL BLOCKS så utvecklar de omedvetet en matematisk förståelse. Det är i kraft av att räkna, multiplicera, tänka logiskt såväl som att tänka geometrisk. Både i den spontana leken och i den vuxenstyrda leken använder barnet metoder som resonemang och logiskt tänkande. Detta för att hantera de utmaningar som kan uppstå vid lek med VOXL BLOCKS. Utmaningarna kan anpassas från helt små barn som kan dra nytta av att använda VOXL BLOCKS, som t.ex. att lära sig att addera, skapa små mönster, figurer och element. Men VOXL BLOCKS kan också användas till äldre barn som arbetar med geometri, spatial förståelse, modellering, spegling, koordinatsystem m.m.

Lek och lär
VOXL BLOCKS är en konstruktionsleksak där barnet kan utmana sig med att tänka, bygga och ta isär. Förhinder och begränsningar kan uppstå under vägen, vilket uppmuntrar barnet till att anpassa sin strategi eller börja om igen. Barnet testar olika alternativ och hittar nya lösningar. Förhinder som övervinns kan ge ökad självkänsla och vilja samt stödja barnets personliga utveckling. VOXL BLOCKS bidrar till en sund utbildningsmiljö, då byggklossarna ger möjlighet till fördjupning, koncentration, utvecklande lekar, experiment samt medverkar till att barnet kan utveckla sina sociala och kognitiva kompetenser. Dessutom utvecklas de finmotoriska egenskaperna och sinnena aktiveras av lek med byggklossarna.
Motorisk utveckling
Lek med VOXL BLOCKS styrker barns finmotorik genom att de tränar muskler och leder i händerna samtidigt med att öga-hand koordinationen förbättras. De använder sina sinnen till att bygga upp och ta isär figurer med klossarna. Barnen tänker och fantiserar medan de uppfinner små figurer vilket gör att deras fantasi blir till verklighet.
Kreativ lek
Att leka är viktigt för barnets utveckling av kreativitet och förmågan till att experimentera med sina sociala och kognitiva kompentenser. Via lek aktiveras också barns förmåga till att föreställa sig saker. Att leka med VOXL BLOCKS gör att det är bra både när det är tal om spontana eller självhjälpande lekar, men också när det är mer inramade och organiserade lekar, där fokus ligger på att driva lärandet i en viss riktning.
Legen med VOXL BLOCKS fungerer godt både når der er tale om spontan eller selvhjulpen leg, samt når det er en mere rammesat og tilrettelagt leg, hvor der er fokus på at drive læringen i en særlig retning.

KONTAKTA OSS

 

+45 22 91 31 99
Robert Jacobsens vej 12, 2300 København
oss

sv_SE
da_DK sv_SE