VOXL

MOTORISK UTVECKLING  

Lek med VOXL BLOCKS styrker barns finmotorik genom att de tränar muskler och leder i händerna samtidigt med att öga-hand koordinationen förbättras. De använder sina sinnen till att bygga upp och ta isär figurer med klossarna. Barnen tänker och fantiserar medan de uppfinner små figurer vilket gör att deras fantasi blir till verklighet.

MOTORISK UDVIKLING MED VOXL BLOCKS 

 

  • Stärker barns finmotoriska färdigheter på ett lekfullt och kreativt sätt
  • Aktivering av sinnena
  • Taktilt och visuellt lärande
  • Barnet utmanas och upplever hinder som måste övervinnas.

ANVÄND DIN FANTASI OCH BYGGMÖJLIGHETERNA ÄR OÄNDLIGA

THINK – BUILD – PLAY

 

Matematisk förståelse

När barnet förbereder och bygger med VOXL BLOCKS så utvecklar de omedvetet en matematisk förståelse. Det är i kraft av att räkna, multiplicera, tänka logiskt såväl som att tänka geometrisk. Både i den spontana leken och i den vuxenstyrda leken använder barnet metoder som resonemang och logiskt tänkande. Detta för att hantera de utmaningar som kan uppstå vid lek med VOXL BLOCKS. Utmaningarna kan anpassas från helt små barn som kan dra nytta av att använda VOXL BLOCKS, som t.ex. att lära sig att addera, skapa små mönster, figurer och element. Men VOXL BLOCKS kan också användas till äldre barn som arbetar med geometri, spatial förståelse, modellering, spegling, koordinatsystem m.m.

Lek och lär

VOXL BLOCKS är en konstruktionsleksak där barnet kan utmana sig med att tänka, bygga och ta isär. Förhinder och begränsningar kan uppstå under vägen, vilket uppmuntrar barnet till att anpassa sin strategi eller börja om igen. Barnet testar olika alternativ och hittar nya lösningar. Förhinder som övervinns kan ge ökad självkänsla och vilja samt stödja barnets personliga utveckling. VOXL BLOCKS bidrar till en sund utbildningsmiljö, då byggklossarna ger möjlighet till fördjupning, koncentration, utvecklande lekar, experiment samt medverkar till att barnet kan utveckla sina sociala och kognitiva kompetenser. Dessutom utvecklas de finmotoriska egenskaperna och sinnena aktiveras av lek med byggklossarna.

Motorisk utveckling
Lek med VOXL BLOCKS styrker barns finmotorik genom att de tränar muskler och leder i händerna samtidigt med att öga-hand koordinationen förbättras. De använder sina sinnen till att bygga upp och ta isär figurer med klossarna. Barnen tänker och fantiserar medan de uppfinner små figurer vilket gör att deras fantasi blir till verklighet.
Kreativ lek

Att leka är viktigt för barnets utveckling av kreativitet och förmågan till att experimentera med sina sociala och kognitiva kompentenser. Via lek aktiveras också barns förmåga till att föreställa sig saker. Att leka med VOXL BLOCKS gör att det är bra både när det är tal om spontana eller självhjälpande lekar, men också när det är mer inramade och organiserade lekar, där fokus ligger på att driva lärandet i en viss riktning.
Legen med VOXL BLOCKS fungerer godt både når der er tale om spontan eller selvhjulpen leg, samt når det er en mere rammesat og tilrettelagt leg, hvor der er fokus på at drive læringen i en særlig retning.

KONTAKTA OSS

 

+45 22 91 31 99
Robert Jacobsens vej 12, 2300 København
oss

sv_SE
da_DK sv_SE