Vælg en side
VOXl Blocks

Matematisk forståelse

Når børnene forbereder og bygger med VOXL BRICKS udvikler de ubevidst den matematiske forståelse. Det er både i kraft af at tælle, multiplicere, tænke logisk samt ved at tænke geometrisk. Både i den spontane leg og i den voksenstyrede leg anvender barnet metoder som ræsonnement og logisk tankegang for at kunne håndtere udfordringerne, som legen med VOXL BRICKS tilbyder. Udfordringerne kan tilpasses fra de helt små børn, som kan have glæde af at bruge VOXL BRICKS til fx at lære at tælle, lave mønstre, små figurer og elementer. Men VOXL BRICKS kan også anvendes til større børn, der arbejder med geometri, rumforståelse, modellering, spejling, brøker, koordinatsystemer mv.

LÆR AT TÆLLE OG REGNE MED VOX

De mindre børn vil have stor gavn af at anvende VOXL BRICKS som læremiddel i undervisningen eller i dagtilbuddet, idet det er en meget indbydende måde at kombinere leg med læring.

Børnene lærer at tælle og regne på en sjov og intuitiv måde, da man flittigt gør brug af at tælle hvor mange klodser, der er af hver farve, samt hvor mange klodser, der skal bruges til at bygge henholdsvis op, ned og til siden. De kan bruge det til at bygge figurer og elementer, der kan sættes sammen på kryds og tværs og i forskellige farver.

De kan også anvendes til at træne gangestykker, tabeller eller øve brøker. Derudover kan VOXL BRICKS også bruges til at fysisk formgive bogstaver, ord og tal, der bidrager til at børn får en visuel og taktil forståelse for bogstaver og tal.

Rumforståelse, geometri og modellering

VOXL BRICKS bidrager til, at børnene får en bedre rumforståelse, da klodserne kan bygges med både i højde, bredde og dybde. De kan gøre brug af byggevejledninger, der er bygget op som koordinatsystemer i flere lag, hvilket giver en 3 Dimensionel byggevejledning. Børnene kan også lave egne byggevejledninger ved hjælp af koordinatsystemer.

VOXL BRICKS kan anvendes ift. indlæring af faglige matematiske kompetenceområder:

  • Geometri og måling f.eks. til ”geometriske tegninger” og ”placeringer og flytninger”
  • Matematiske kompetencer f.eks. “problembehandling”, “modellering”, “ræsonnement og tankegang”, “repræsentation og talbehandling” og “hjælpemidler”.

 

Fælles mål matematik –
VOXL BRICKS som læringsmiddel

Leg med VOXL BRICKS giver mulighed for at med en enkelt type klods, at skabe forskellige elementer, der tilsammen skaber en større konstruktion, figur eller bygning. Denne proces kræver at barnet forestiller sig en konstruktion, som så efterfølgende skal operationaliseres og udføres. Der vil undervejs   kunne opstå udfordringer eller barrierer, der kræver at barnet må tilpasse sin strategi eller begynde forfra. Disse processer udvikler barnets matematiske kompetencer idet det er problembehandling, der bliver løst ved hjælp af barnets ræsonnement og logik. En lang række af de matematisk værktøjer barnet direkte eller indirekte anvender ved at skabe en konstruktion med VOXL BRICKS, er nationale kompetence- og vidensmål i faget matematik (Fælles Mål). Det er f.eks. brug af matematiske begreber som geometri, måling og modellering, som barnet gør brug af ved leg med VOXL BRICKS.

SLIP FANTASIEN FRI OG BYG LØS

THINK – BUILD – PLAY

Matematisk forståelse

Når børnene forbereder og bygger med VOXL BRICKS udvikler de ubevidst den matematiske forståelse. Det er både i kraft af at tælle, multiplicere, tænke logisk samt ved at tænke geometrisk. Både i den spontane leg og i den voksenstyrede leg anvender barnet metoder som ræsonnement og logisk tankegang for at kunne håndtere udfordringerne, som legen med VOXL BRICKS tilbyder. Udfordringerne kan tilpasses børnenes alder så de mindre børn, som kan have glæde af at bruge VOXL BRICKS til fx at lære at tælle, lave mønstre, små figurer og elementer. Men VOXL BRICKS kan også anvendes til større børn, der arbejder med geometri, rumforståelse, modellering, spejling, brøker, koordinatsystemer mv.

Leg og lær

Leg med byggeklodser som VOXL BRICKS kan fremme børns udvikling af fantasi og kreativitet, idet barnets evne til at forestille sig aktiveres.
VOXL BRICKS er et konstruktionslegetøj, hvor børnene kan blive udfordret ved at tænke, konstruere og nedbryde. Barrierer og begrænsninger kan opstå undervejs, hvilket tilskynder barnet til, at tilpasse sin strategi eller begynde forfra. Barnet afprøver alternativer og finder nye løsninger. Barrierer der overvindes, kan give øget selvværd og virkelyst samt understøtte barnets personlige udvikling. VOXL BRICKS bidrager til et sundt pædagogisk læringsmiljø, idet byggeklodserne giver mulighed for fordybelse, koncentration, udviklende lege, eksperimenter samt er medvirkende til at børn kan udvikle sine sociale og kognitive kompetencer. Derudover udvikles de finmotoriske egenskaber og sanserne aktiveres ved legen med byggeklodserne.

Motorisk udvikling

Leg med VOXL BRICKS er med til at styrke børns finmotorik, idet de træner muskler og led i hænderne, samtidig med at øje-hånd koordination forbedres. De anvender sanserne til at opbygge og nedbryde figurer med klodserne. Børnene tænker og fantaserer, mens de opfinder små figurer og gør dermed deres fantasi til virkelighed.

Voxl