VOXL

MATEMATISK FORSTÅELSE  

Når børnene forbereder og bygger med VOXL BLOCKS udvikler de ubevidst den matematiske forståelse. Det er både i kraft af at tælle, multiplicere, tænke logisk samt ved at tænke geometrisk. Både i den spontane leg og i den voksenstyrede leg anvender barnet metoder som ræsonnement og logisk tankegang for at kunne håndtere udfordringerne, som legen med VOXL BLOCKS tilbyder. Udfordringerne kan tilpasses fra de helt små børn, som kan have glæde af at bruge VOXL BLOCKS til fx at lære at tælle, lave mønstre, små figurer og elementer. Men VOXL BLOCKS kan også anvendes til større børn, der arbejder med geometri, rumforståelse, modellering, spejling, brøker, koordinatsystemer mv.

Matematiske øvelser med VOXL

Øvelse 1: Byg en figur med VOXL BLOCKS

1) Byg en figur med x antal klodser. 2) Byt den med din sidemakker 3) Byg spejlvendte figurer af hinanden

Øvelse 2: Tegn og byg en symmetrisk figur:
1) Tegn en symmetrisk figur ved hjælp af en tom byggevejledning  2) Byt den med din sidemakker 3) Byg sidemakkerens symmetriske figur med VOXL BLOCKS

Øvelse 3: Byg en halv symmetrisk figur:
1) Byg en halv symmetrisk figur 2) Byt den med din sidemakker 3) Byg den anden halvdel af den symmetriske figur

Øvelse 4: Byg en valgfri figur efter byggevejledning 

Øvelse 5: Tegn din egen byggevejledning 

LÆR AT TÆLLE OG REGNE MED VOXL  

 

De mindre børn vil have stor gavn af at anvende VOXL BLOCKS som læremiddel i undervisningen eller i dagtilbuddet, idet det er en meget indbydende måde at kombinere leg med læring.

Børnene lærer at tælle og regne på en sjov og intuitiv måde, da man flittigt gør brug af at tælle hvor mange klodser, der er af hver farve, samt hvor mange klodser, der skal bruges til at bygge henholdsvis op, ned og til siden. De kan bruge det til at bygge figurer og elementer, der kan sættes sammen på kryds og tværs og i forskellige farver.

De kan også anvendes til at træne gangestykker, tabeller eller øve brøker. Derudover kan VOXL BLOCKS også bruges til at fysisk formgive bogstaver, ord og tal, der bidrager til at børn får en visuel og taktil forståelse for bogstaver og tal.

Rumforståelse, geometri og modellering

VOXL BLOCKS bidrager til, at børnene får en bedre rumforståelse, da klodserne kan bygges med både i højde, bredde og dybde. De kan gøre brug af byggevejledninger, der er bygget op som koordinatsystemer i flere lag, hvilket giver en 3 Dimensionel byggevejledning. Børnene kan også lave egne byggevejledninger ved hjælp af koordinatsystemer.

VOXL BLOCKS kan anvendes ift. indlæring af faglige matematiske kompetenceområder:

  • Geometri og måling f.eks. til ”geometriske tegninger” og ”placeringer og flytninger”
  • Matematiske kompetencer f.eks. “problembehandling”, “modellering”, “ræsonnement og tankegang”, “repræsentation og talbehandling” og “hjælpemidler”.

 

Fælles mål matematik –
VOXL BLOCKS som læringsmiddel

Leg med VOXL BLOCKS giver mulighed for at med en enkelt type klods, at skabe forskellige elementer, der tilsammen skaber en større konstruktion, figur eller bygning. Denne proces kræver at barnet forestiller sig en konstruktion, som så efterfølgende skal operationaliseres og udføres. Der vil undervejs   kunne opstå udfordringer eller barrierer, der kræver at barnet må tilpasse sin strategi eller begynde forfra. Disse processer udvikler barnets matematiske kompetencer idet det er problembehandling, der bliver løst ved hjælp af barnets ræsonnement og logik. En lang række af de matematisk værktøjer barnet direkte eller indirekte anvender ved at skabe en konstruktion med VOXL BLOCKS, er nationale kompetence- og vidensmål i faget matematik (Fælles Mål). Det er f.eks. brug af matematiske begreber som geometri, måling og modellering, som barnet gør brug af ved leg med VOXL BLOCKS.

  SLIP FANTASIEN FRI OG BYG LØS 

THINK – BUILD – PLAY

 

Matematisk forståelse

Når børnene forbereder og bygger med VOXL BLOCKS udvikler de ubevidst den matematiske forståelse. Det er både i kraft af at tælle, multiplicere, tænke logisk samt ved at tænke geometrisk. Både i den spontane leg og i den voksenstyrede leg anvender barnet metoder som ræsonnement og logisk tankegang for at kunne håndtere udfordringerne, som legen med VOXL BLOCKS tilbyder. Udfordringerne kan tilpasses fra de helt små børn, som kan have glæde af at bruge VOXL BLOCKS til fx at lære at tælle, lave mønstre, små figurer og elementer. Men VOXL BLOCKS kan også anvendes til større børn, der arbejder med geometri, rumforståelse, modellering, spejling, brøker, koordinatsystemer mv.

Leg og lær
Leg med byggeklodser som VOXL BLOCKS kan fremme børns udvikling af fantasi og kreativitet, idet barnets evne til at forestille sig aktiveres.
VOXL BLOCKS er et konstruktionslegetøj, hvor børnene kan blive udfordret ved at tænke, konstruere og nedbryde. Barrierer og begrænsninger kan opstå undervejs, hvilket tilskynder barnet til, at tilpasse sin strategi eller begynde forfra. Barnet afprøver alternativer og finder nye løsninger. Barrierer der overvindes, kan give øget selvværd og virkelyst samt understøtte barnets personlige udvikling. VOXL BLOCKS bidrager til et sundt pædagogisk læringsmiljø, idet byggeklodserne giver mulighed for fordybelse, koncentration, udviklende lege, eksperimenter samt er medvirkende til at børn kan udvikle sine sociale og kognitive kompetencer. Derudover udvikles de finmotoriske egenskaber og sanserne aktiveres ved legen med byggeklodserne.
Motorisk udvikling
Leg med VOXL BLOCKS er med til at styrke børns finmotorik, idet de træner muskler og led i hænderne, samtidig med at øje-hånd koordination forbedres. De anvender sanserne til at opbygge og nedbryde figurer med klodserne. Børnene tænker og fantaserer, mens de opfinder små figurer og gør dermed deres fantasi til virkelighed.
Kreativ leg
At lege er vigtigt for børnenes udvikling af kreativitet, evne til at eksperimentere samt sociale og kognitive kompetencer. Børns evne til at forestille sig aktiveres.
Legen med VOXL BLOCKS fungerer godt både når der er tale om spontan eller selvhjulpen leg, samt når det er en mere rammesat og tilrettelagt leg, hvor der er fokus på at drive læringen i en særlig retning.

KONTAKT OS

 

+45 22 91 31 99
Robert Jacobsens vej 12, 2300 København
info@voxlblocks.dk

da_DK
sv_SE da_DK