Vælg en side
VOXl BRIcks

SAMARBEJDE OG SOCIALE RELATIONER

Når børn samarbejder og leger med VOXL BRICKS lærer de at kommunikere, indgå kompromisser og løse konflikter. Legen udvikler sig undervejs og børnene må ofte afstemme med hinanden og komme med konstruktive legeudspil, der bringer barnet ind i legen og fastholdes heri. Legen lærer barnet at samarbejde og indgå i sociale relationer. Børnene lærer at arbejde sammen omkring VOXL BRICKS både, hvis legen er selvhjulpen eller rammesat.

Et af kendetegnene ved VOXL BRICKS er, at børnene også kan fordele opgaverne mellem sig i forhold til at bygge f.eks. et hus. Det ene barn kan bygge gulv og vægge mens det andet barn bygger loft og tag. De kan derefter samle de enkelte elementer, ved at skubbe gulv, vægge, loft og tag sammen.

HVORDAN UDVIKLES SAMARBEJDE OG SOCIALE RELATIONER VED LEG MED VOXL?

  • Ramme for udvikling af sociale relationer
  • Evnen til at samarbejde forbedres
  • Samarbejde om et projekt ved at fordele opgaver (fx en der bygger gulv og vægge på et hus og en anden der bygger loft og tag)
  • Samtale og kommunikation via forhandling og udtryk af følelse
  • Træning i at børnene selv håndterer konflikter
  • Glæde over at udforske og løse noget sammen

SLIP FANTASIEN FRI OG BYG LØS

THINK – BUILD – PLAY

Matematisk forståelse

Når børnene forbereder og bygger med VOXL BRICKS udvikler de ubevidst den matematiske forståelse. Det er både i kraft af at tælle, multiplicere, tænke logisk samt ved at tænke geometrisk. Både i den spontane leg og i den voksenstyrede leg anvender barnet metoder som ræsonnement og logisk tankegang for at kunne håndtere udfordringerne, som legen med VOXL BRICKS tilbyder. Udfordringerne kan tilpasses børnenes alder så de mindre børn, som kan have glæde af at bruge VOXL BRICKS til fx at lære at tælle, lave mønstre, små figurer og elementer. Men VOXL BRICKS kan også anvendes til større børn, der arbejder med geometri, rumforståelse, modellering, spejling, brøker, koordinatsystemer mv.

Leg og lær

Leg med byggeklodser som VOXL BRICKS kan fremme børns udvikling af fantasi og kreativitet, idet barnets evne til at forestille sig aktiveres.
VOXL BRICKS er et konstruktionslegetøj, hvor børnene kan blive udfordret ved at tænke, konstruere og nedbryde. Barrierer og begrænsninger kan opstå undervejs, hvilket tilskynder barnet til, at tilpasse sin strategi eller begynde forfra. Barnet afprøver alternativer og finder nye løsninger. Barrierer der overvindes, kan give øget selvværd og virkelyst samt understøtte barnets personlige udvikling. VOXL BRICKS bidrager til et sundt pædagogisk læringsmiljø, idet byggeklodserne giver mulighed for fordybelse, koncentration, udviklende lege, eksperimenter samt er medvirkende til at børn kan udvikle sine sociale og kognitive kompetencer. Derudover udvikles de finmotoriske egenskaber og sanserne aktiveres ved legen med byggeklodserne.

Motorisk udvikling

Leg med VOXL BRICKS er med til at styrke børns finmotorik, idet de træner muskler og led i hænderne, samtidig med at øje-hånd koordination forbedres. De anvender sanserne til at opbygge og nedbryde figurer med klodserne. Børnene tænker og fantaserer, mens de opfinder små figurer og gør dermed deres fantasi til virkelighed.

Voxl